Dobrodošli na našu stranicu karijera!

Pratite natječaje, prijavite se i pronađite svoj idealan posao.

O nama

Zaposlenjem u Hrvatskoj Lutriji postajete dio organizacije koja uči, potiče i omogućava svojim zaposlenicima kontinuirano usavršavanje i napredovanje uz dobre radne uvjete i ugodno radno okruženje.

Više od 1400 zaposlenih u Hrvatskoj Lutriji članovi su tima koji dijele zajedničku viziju i koji uz profesionalan i odgovoran pristup poslu te uvažavanje etičkih normi ostvaruju utvrđene poslovne ciljeve.Pogodnosti za zaposlenike

Kontinuirane edukacije
Dodaci na plaću
Pokriće troškova prijevoza
Prigodne nagrade
Sistematski pregled
Plaćeni dopust za osobne potrebe radnika
Multisport kartica
Osigurana podrška u uvođenju u posao
Mogućnost razvoja i napredovanja
Potpora za rođenje djeteta

Ponuda poslova

Find your dream job


Od stipendista do pripravnika

SURADNJA HRVATSKE LUTRIJE S FAKULTETIMA

U posljednjih 5 godina Hrvatska Lutrija aktivno je radila na ostvarivanju i održavanju suradnje s nekim od najprestižnijih hrvatskih fakulteta. Tako su naši obrazovni partneri s kojima zajedno idemo prema cilju regrutiranja, zapošljavanja i razvoja diplomanata nakon završetka studija, gradeći pritom mrežu radnika sa širokim spektrom znanja, postali Fakultet elektronike i računarstva, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Visoko učilište Algebra i Ekonomski fakultet.
Dobitnici stipendija 2020./2021.

Ivan Marović
student FER-a - stipendija za igru Pronađi Dinu
Filip Radivojević
student PMF-a - stipendija za igru Klađenje na temperaturu zraka
Leon Cetinić
student FPZ-a - stipendija za igru BetLeague

LUTRIJA NA TJEDNU KARIJERA FOI-A I OSTALE SURADNJE

U tjednu od 19.10.2020. do 23.10.2020. po prvi puta održan je online Tjedan karijera na Fakultetu organizacije i informatike. Iako se isti trebao održati uživo u Varaždinu, zbog neizvjesne vremenske prognoze te nepredvidive epidemiološke situacije, organizator je donio odluku o održavanju online i to putem platforme BigBlueButton. Hrvatska Lutrija svoju priliku za predstavljanje imala je u petak 23.10.2020. Po drugi puta, uz podršku u organizaciji i koordinaciji aktivnosti od strane Službe ljudskih potencijala, naši glavni predstavnici bili su kolege iz Sektora pripreme i razvoja igara. Špancir je započeo jutarnjim „pitchem“  na kojem su se predstavili svi poslodavci te je nakon toga svaki poslodavac dobio vlastitu „sobu“ koju je koristio za individualni razgovor s prijavljenim studentima. Svaki student imao je na raspolaganju vrijeme od 15 minuta za razgovor o prilikama i suradnji poput stručne prakse, poslova, stipendija. Ukupno vrijeme trajanja individualnih razgovora je bilo 3 sata, s početkom u 11:00 sati, a interes studenata za razgovor s Lutrijom bio je rasporedom popunjen do zadnje minute. Najčešća pitanja koja su studenti postavljali bila su pitanja vezana uz stipendiranje, studentske poslove, zasnivanje radnog odnosa nakon fakulteta, uvjetima zaposlenja, mogućnostima daljnjeg obrazovanja unutar HL-a, traženim radnim mjestima. 

 

Naša ostala sudjelovanja na sajmovima:

WiSe – Working Science u suradnji s PMF-om 2019.

Tjedan karijera u suradnji s FOI-em 2019., 2020.

Job Fair u suradnji s FER-om 2018., 2017., 2016.

FER stručne prakse 2019.


STUDENTI (ISKUSTVO ZLATA VRIJEDI) I PRIPRAVNICI

Hrvatska Lutrija od 2014. godine, kada se po prvi puta uključila u Iskustvo zlata vrijedi, redovito nastavlja sudjelovati u ovom hvalevrijednom projektu iz godine u godinu gdje u suradnji s poslovnim partnerima nastoji ostvariti zajednički cilj – spajanje poslodavaca sa studentima slabijeg imovinskog stanja i studenata s invaliditetom. Također, jedna od okosnica projekta je širenje svijesti u poslovnoj, ali i široj zajednici o pitanju otežanog, a pogotovo kada se radi o prvom zaposlenju, onih kojima je put do pronalaženja posla otežan, a čime potičemo ravnopravnost i podržavamo doprinos invalida hrvatskom društvu. Kroz detaljno razrađen program stručne prakse i pod vodstvom mentora student biva upućen u organizacijsku jedinicu koja je najsrodnija njegovom trenutnom obrazovanju i afinitetima za budućnost. Selekcijski postupak u Lutriji

POSTUPAK ZAPOŠLJAVANJA

Objava natječaja za posao

Kada se ukaže potreba za popunjavanjem slobodnog radnog mjesta, Služba ljudskih potencijala u suradnji s organizacijskom jedinicom u kojoj se ukazala potreba za istim raspisuje natječaj za traženu poziciju. Natječaj može biti objavljen javno ili interno (samo za radnike Lutrije), dok se na vanjski natječaj može prijaviti svatko. U natječaju vidljivi su opis posla, traženi uvjeti, potrebna dokumentacija te vrijeme trajanja natječaja.


Apliciranje i prikupljanje prijava 

Kandidat se na natječaj može prijaviti putem link-a objavljenog na portalima za zapošljavanje, na stranicama Lutrije/karijera ili putem pisane zamolbe koju može poslati poštom ili predati osobno na urudžbeni zapisnik. Krajnji rok za prijavu na natječaj je do naznačenog datuma do 23:59 sati. Prijave kandidata poslane nakon isteka roka smatrat će se nevažećima.


Predselekcija i selekcija kandidata

Sve prijave kandidata prolaze fazu predselekcije u kojoj se utvrđuje sljedeće: da li je kandidat prilikom apliciranja priložio/dostavio sve potrebne dokumente, posjeduje li kandidat traženu stručnu spremu, da li je prijava izvršena u roku, posjeduje li kandidat traženo radno iskustvo – odnosi se na dužinu trajanja radnog iskustva (izuzev pripravničkih pozicija I pozicija za koje nije potrebno radno iskustvo) te da li je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima a koji su najsrodniji opisu posla navedenog u oglasu natječaja.

Nakon filtriranja kandidata u fazi predselekcije, u selekciju ulaze oni koje je Povjerenstvo za odabir kandidata na temelju informacija pruženih u životopisu i eventualnih dodatnih kriterija odlučilo uvrstiti u uži izbor. Ovisno o okonostima, užem krugu kandidata se upućuje poziv u daljnju selekciju gdje se može raditi o pismenom testiranju stručnih znanja potrebnih za izvršavanje zadataka traženog radnog mjesta ili o više krugova testiranja, zatim intervjuu ili više krugova intervjua radi detaljnije procjene kandidatovih kompetencija. Svaki kandidat koji uđe u uži izbor bit će osobno kontaktiran telefonski i/ili putem e-maila u kojem će biti obaviješten o detaljima.


Povjerenstvo za odabir kandidata

Povjerenstvo za odabir kandidata sastoji se od najmanje tri člana od kojih su dvoje iz organizacijske jedinice koja ima potrebu za novim radnikom – to mogu biti direktori Sektora, voditelji Službi, voditelji Odjela, osobe koje su pozicijski srodne, itd. te jedan član iz Službe ljudskih potencijala.


Provjera osobnih podataka

Na pisani zahtjev Povjerenstva, Služba ljudskih potencijala može obaviti provjeru osobnih podataka (karakterne reference, životopis, kvalifikacije, nekažnjavanje I sl.). Prije toga, kandidati obavezno trebaju potpisati Izjavu kojom daju suglasnost za prikupljanje i provjeru osobnih podataka, bez koje se ne smije provoditi takva provjera.


Odabir kandidata ili poništenje natječaja

Nakon završetka svih selekcijskih faza, Povjerenstvo donosi odluku o kandidatu za kojeg se u tijeku selekcijskog postupka utvrdilo da svojim kompetencijama u najvećoj mjeri udovoljava zahtjevima radnog mjesta te Upravi društva predlaže zaposlenje. Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da nitko od kandidata svojim kompetencijama ne udovoljava traženim zahtjevima ili su se u međuvremenu promijenile organizacijske prilike, predlaže poništenje natječaja te se isto također predlaže Upravi društva.


OBAVIJESTI O ZAVRŠETKU NATJEČAJA

Nakon dobivanja suglasnosti Uprave za zaposlenje, Služba ljudskih potencijala telefonski kontaktira odabranog kandidata te šalje pismo namjere. Nakon što s izabranim kandidatom bude sklopljen ugovor o radu, u roku od 15 dana svim će kandidatima biti poslana obavijest o završetku natječaja putem e-maila.  Nakon proteka roka od 30 dana od zasnivanja radnog odnosa odabranog kandidata ili poništenja natječaja, Služba ljudskih potencijala uništava molbe i popratnu dokumentaciju uz poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka. Služba ljudskih potencijala vodi elektronsku evidenciju o svim natječajima koju čuva najmanje 12 mjeseci.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo, osim originalnih dokumenata kojima se dokazuje poseban status.


ŠTO JE DOBRO ZNATI PRILIKOM PRIJAVE ZA POSAO U LUTRIJI? 

Prilikom prijave na posao u Lutriji važno je, prije svega, dobro pročitati i razumjeti tekst oglasa, te što se od kandidata očekuje. Ispunjavanje formalnih uvjeta prvi je važni korak u procesu apliciranja i preduvjet je za ulazak u selekciju. Tako od kandidata tražimo da uvijek dostavi sljedeću dokumentaciju:

  1. Motivacijsko pismo – zašto? Želimo znati što vas je motiviralo da se prijavite, što očekujete od pozicije za koju se prijavljujete, što nam možete ponuditi i zašto ste baš vi najbolji kandidat za tu poziciju. Naravno, možete dodati nešto svoje. Savjet: ne treba biti predugo, do jedne A4 stranice.
  2. Životopis – zašto? U životopisu na raspolaganje dajete općenite informacije o sebi – ime i prezime, e-mail, kontakt broj (pritom obratite pažnju  da prilikom prijave navedete važeću e-mail adresu i važeći broj telefona na koje ćemo Vas u slučaju potrebe kontaktirati) i radno iskustvo. Savjet: kronološki navodite radna iskustva, počevši od zadnjeg/trenutnog prema najranijem, a tim redoslijedom  i obrazovanje, te ostale relevante informacije koje sadržava Vaš životopis.
  3. Preslika svjedodžbe/diplome – zašto? Zbog propisanih kriterija za svako radno mjesto i traženih kompetencija, potreban nam je dokaz da ste stekli traženi stupanj obrazovanja, što ćete nam ovim dokumentima i dokazati.
  4. Domovnica-dokaz o hrvatskom državljanstvu.


Ovisno od pozicije do pozicije, od kandidata možemo tražiti i dodatnu dokumentaciju, poput vozačke dozvole, raznih certifikata…. Osim procjene kompetencija za izvršavanje konkretnih radnih zadataka, vrši se I procjena ostalih kompetencija koje su jednako bitne kao I iskustvo u poslu.

Savjet: prilikom prilaganja dokumenata obratite pozornost da ste priložili ispravan dokument.

Kandidat koji bude odabran u pismu namjere dobit će upute koju je dodatnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o radu potrebno poslati. Prilikom prijave na natječaj potrebno je dostaviti samo dokumentaciju koja je navedena u oglasu.


Pravo prioriteta kod zapošljavanja

Pri predlaganju kandidata za zasnivanje radnog odnosa Povjerenstvo mora dati prioritet nezaposlenim osobama koje ispunjavaju tražene uvjete iz natječaja u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i to sljedećim redosljedom:

•djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obaju roditelja

•hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata

•članu obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

•dragovoljcu iz Domovinskog rata

•hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata


Osobe koje temeljem naprijed navedenog ostvaruju pravo prioriteta pri zapošljavanju uz motivacijsko pismo, moraju na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te rješenje/potvrdu o priznatom statusu, kao i dokaz da su nezaposlene. Prednost pri zapošljavanju nemaju osobe kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao njihovom krivnjom. Ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju ne odnosi se na zapošljavanje na rukovodeća radna mjesta.